Kun betinget fengsel for storsmugler

30-åringen og noen kamerater klarte uten problemer å smugle inn ca. 10.000 liter sterkøl i løpet av en timånedersperiode i 1999 og 2000. Men i november 2000 gikk det galt...