Fengselet neglisjerer straffebod

«Ikkje straffbart» hevda direktøren i Bergen fengsel om forholdet mellom innsett og tilsett. Men straffelova er krystallklar: Inntil fem års fengsel for eit slikt forhold.