Sjøkrigsskolen best i Norden

Sjøkrigsskolen - vår, hadde vi nesten skrevet i pur begeistring – gjorde rent bord ved det nordiske kadettstevnet i Finland.