Ber staten støtte privat sjukeheim

Helselaget i Lavik vil ha staten med på lasset for å få bygt ein privat sjukeheim i bygda.