Helse Bergen overtek for Vest Ambulanse

Etter berre ni månadar er samarbeidet mellom Helse Bergen og Vest Ambulanse over. Årsaka er høgt sjukefråver og interne problem i det private ambulanseselskapet.