Vil stanse omstridt tilbygg

Tilsynsutvalget for byens utseende vil stoppe et omstridt tilbygg i Veiten 3, der Rick's holder til. Forsvarsforeningen og Aktive Krigsdeltakeres Forening har protestert mot tilbygget.