Nyvinning innen lungetrans-plantasjon

Svenske kirurger har for første gang lykkes i å transplantere en lunge fra en død donor hvor hjertet ikke slo.