Gamle buekorpsgutter sparker gammelnazist

Per Valerius Bradley (88), bergenser, NS-mann, nazist og frontkjemper, er ekskludert av gamlekarforeningen til Nordnæs Bataillon.