Ulikt skoletilbud i bydelene

Innstramminger i bydelene fører til at skoletilbudet blir ulikt fra bydel til bydel. Nå skaper forskjellene bekymring.