Arbeidsløysa ned i Hordaland

Medan det vert færre ledige jobbar i Sogn og Fjordane og resten av landet, er etterspurnaden i Hordaland like stor som i fjor.