Skytebane til Vangdalsåsen

Skytebane for Kvam kjem ikkje attmed gullfiskvatnet i Soldalsgrenda likevel, skal ein tru vedtaket i Kvam heradstyre.