Clemet gjør unntak for NHH

Flere utdanningsinstitusjoner og fagfolk reagerer på at Norges Handelshøyskole (NHH) ikke vil tilpasse seg den nye gradsstrukturen i kvalitetsreformen.