Fedje-planer skaper uro

— Det er med sterk uro eg registrerer at Kystdirektoratet vil redusera bemanninga ved Fedje trafikksentral.