Daniel har åtte års utdannelse og har sendt over 150 søknader. Fortsatt har han ingen jobb.

– Det verste er å få spørsmålet «Hva har du gjort det siste året?»