• MARERITTET: Regionveisjef Helge Eidsnes inspiserer her den brannskadede Skatestraumtunnelen i Bremanger i 2015. Det er nettopp for å hindre flere slike branner – og redusere skadepotensialet – mange norske tunneler skal stenges for oppgradering de neste seks årene. FOTO: Elias Dahlen

– Det blir mer krevende å være bilist i Hordaland de neste årene

Veisjefen advarer: – Bilister bør sjekke hvilke veier som er åpne i årene som kommer.