Helse Bergen får bot på 1,5 millioner

Helse Bergen får en bot på 1,5 millioner etter at Djabrail Sulejmanov (6) døde av feilbehandling. Legen som satte sprøyten, straffes ikke.

Publisert Publisert

BOT ETTER DØD: Djabrail Sulejmanov døde etter feilbehandling. Han ble bare seks år gammel. Foto: PRIVAT

  1. Leserne mener

Det har gått ett år og halvannen måned siden den fatale feilen skjedde ved Haukeland sykehus. Feilen som førte til at en seks år gammel gutt mistet livet.

Den 22. august skulle seks år gamle Djabrail behandles for kreft med cellegift. Medisinen skulle gis ved hjelp av en sprøyte, satt både intravenøst (i blodårene) og intratekalt (i hjernens hulrom).

Ved en feil ble legemidlene forvekslet slik at feil cellegift, Vinkristin, ble satt intratekalt.

Djabrail Sulejmanov døde som følge av feilen 14. september 2017.

Avgjort av statsadvokaten

Politiet startet etterforskning av saken 23. august 2017. I saken har Helse Bergen formelt vært siktet. Legen og sykepleieren som var involvert i behandlingen av gutten 22. august 2017 har vært mistenkt.

Fredag ble saken avgjort av statsadvokaten.

Helse Bergen er ilagt såkalt foretaksstraff ved et forelegg på 1,5 millioner.

Avgjørelsene er begrunnet i at det er avdekket manglende kontrollrutiner, retningslinjer og opplæring hos helseforetaket, noe som kunne forhindret at legemidler som injiseres i cerebrospinalvæsken (i hjernen), hos barn med kreft, forveksles.

BEKLAGER: Eivind Hansen, administrerende direktør ved Haukeland sjukhus beklager feilen på det sterkeste. Her sammen med direktør ved barne- og ungdomsklinikken, Britt Skadberg. Foto: ØRJAN DEISZ

Ikke grovt uaktsomt

Saken mot legen er henlagt på beviset stilling, idet vi ikke har funnet at legen har handlet grovt uaktsomt. Saken mot sykepleieren er henlagt som intet straffbart forhold bevist, heter det i en pressemelding fra statsadvokat Benedicte Hordnes.

Administerenrende direktør i Helse Bergen, Eivind Hansen, sier til BT at han ønsker å beklage hendelsen.

– Vi må selvsagt gå gjennom premissene, men i utgangspunktet aksepterer vi denne boten.

Hansen understreker at det er iverksatt flere tiltak som følge av hendelsen.

Han sier han ikke ønsker å kommentere at legen som satte sprøyten ikke straffeforfølges, men sier han har fokus på å ivareta sykehuspersonalet.

– Dette har vært en krevende sak for mange på sykehuset. Det er godt at den nå avsluttes hos politiet.

– Vi vil igjen beklage denne tragiske hendelsen overfor de pårørende. Denne saken kommer vi til å huske, sier Hansen.

– Et tungt år

Djabrails far, Lom-Ali Sulejmanov, sier til BT at det har vært krevende å vente på statsadvokatens avgjørelse.

– Vi har ventet lenge på dette. Det har vært et veldig tøft år.

Sulejmanov sier han ikke ønsker å si mer om avgjørelsen før han har fått snakket med resten av familien.

FAMILIEN: Djabrails far, mor, storebror og tante, reiste i september i fjor sammen fra Gardermoen for å begrave Djabrail i Tsjetsjenia. Foto: privat

Foreldrenes bistandsadvokat, Jan Inge Thesen, sier imidlertid følgende til BT:

– Vi er ikke fornøyd med at legen som gjorde denne feilen ikke blir straffet.

Foreldrene er samtidig fornøyd med at sykehuset er ilagt foretaksstraff, sier advokaten.

Publisert