Stryn: Mistenker at lav sol bidro til dødsulykken

En kvinne i 50-årene mistet livet da hun kjørte av veien ved Blekesvingen i Stryn tirsdag. Politiet mistenker at kvinnen kan ha blitt blendet av kveldssolen.

En kvinne i 50-årene omkom da hun kjørte av veien ved Blekesvingen mellom fylkesvei 613 og riksvei 15 i Stryn tirsdag kveld. Både politi og nødetater kom fort til stedet.

Kvinnen fikk livreddende førstehjelp, men livet sto ikke til å redde.

Motorsyklisten var ikke i hjemmehørende i området, og var på ferietur i Stryn da hun kjørte av veien i 18.30-tiden tirsdag.

Riksvei 15 var stengt i begge retninger en stund etter ulykken.

Kan ha blitt blendet

Onsdag opplyser politioverbetjent Lasse Trosdahl ved Stryn og Hornindal lensmannskontor til BT at den lave kveldssolen kan ha vært en medvirkende årsak til at kvinnen kjørte av veien.

– Motorsykkelen har kjørt rett frem i svingen og ut av veien på motsatt side. Lav sol kan ha vært en medvirkende årsak, men vi undersøker flere ting. Dette er en uoversiktlig og krevende sving å kjøre, sier Trosdahl.

Både kriseteamet i Stryn kommune ble varslet, og Statens vegvesensulykkesgruppe rykket ut til stedet.

Ifølge politiet skal det ikke være mistanke om verken høy fart eller tekniske feil på sykkelen. Kvinnens pårørende ble varslet umiddelbart etter utforkjøringen.

Kjent ulykkespunkt

Blekesvingen ved riksvei 15 i Stryn er fra før av en ulykkesbelastet strekning.

Seinest i juni rykket politi og nødetater ut til en liknende ulykke med personskader på samme sted.

Statens vegvesen sin ulykesstatistikk viser at det siden år 2000 har blitt rapportert om minst ti ulykker med alvorlige eller lettere personskader i Blekesvingen på riksvei 15.

– Vi har hatt mye uhell der, så dette er et kjent sted, sier Trosdahl.

Ulykken vil bli etterforsket videre av Nordfjord lensmannsdistrikt.