Ein heidersmann har gått frå borde

Kåre Larssen til minne.