• FRA FANGST TIL LAGRING: Illustrasjonen viser hvordan et fullskalaanlegg for håndtering av CO2 fra industrien på land vil fungere. Det er i Øygarden klimagassen skal mellomlagres før den pumpes ned under havbunnen. FOTO: Statoil

Stoltenbergs månelanding kan havne i Øygarden

CO₂-lagring kan bli et nytt industrieventyr for nye Øygarden kommune.