– Situasjonen er ganske dramatisk

Sykepleierstreik stenger pasienthotellet på Haukeland.

STREIKERAMMET: Sykepleiere som jobber på pasienthotellet på Haukeland er tatt ut i streik. Om lag halvparten av pasientene som bor der, må legges inn på sykehuset, tror divisjonsdirektør Askjell Utaaker. BJØRN ERIK LARSEN

Fem sykepleiere i streik ved Eurest Haukeland pasienthotell AS, gir problemer for sykehuset. Fredag ettermiddag stenger pasienthotellet.

– På kreftavdelingen oppleves situasjonen ganske dramatisk, sier Askjell Utaaker, direktør for drift/teknisk divisjon ved Haukeland universitetssjukehus.

– Sykehusets største sengepost

Pasienthotellet har 180 rom.

– Vi snakker i praksis om sykehusets største sengepost, sier Utaaker.

En stor andel av hotellgjestene er pasienter som får cellegift eller strålebehandling.

Hotellgjester som er medisinsk i stand til det, blir flyttet til andre hotell. Utaaker regner med at 70–80 av beboerne på hotellet trenger tettere medisinsk tilsyn og derfor må legges inn på sykehuset.

– Her får vi kapasitetsproblem fra første dag. Konsekvensen er at diagnostikk og behandling må utsettes og det vil kunne oppstå fare for liv og helse, uttaler Utaaker.

55 i streik

Etter seks timer med megling på overtid ble det brudd i forhandlingene mellom Norsk Sykepleierforbund og NHO Service og Handel natt til torsdag. Totalt 55 sykepleiere er i streik.

Streiken rammer pasienthotell og helsesenter i seks fylker.

Åstveit Helsesenter er den andre streikerammede institusjonen i Bergen. 16 av 19 sykepleiere er tatt ut, ytterligere to fagorganiserte kan risikere å måtte forlate jobben.

– Dette får store konsekvenser for oss. Vi trenger sykepleiere for å drifte institusjonen, og for å kunne gi pasientene oppfølgingen de trenger, sier institusjonsleder Tone Kallekleiv.

Hun forteller at de har klart seg gjennom den første streikedagen, men at det vil bli problematisk i dagene som kommer.

– Slik jeg ser det, er det ikke forsvarlig å ha pasienter her uten at sykepleierne er på vakt. Vi må eventuelt, som konsekvens av dette, sende pasientene våre ut, forteller hun.

Derfor håper hun partene i meglingen, og Helsetilsynet, «tar til fornuft og tar avgjørelser som er til det beste for pasienten».

Lønnsforskjell opp til 30.000

Mette Mikkelsen, leder av Norsk Sykepleierforbund i Hordaland, sier ledelsen ved pasienthotellet kunne søkt om dispensasjon, dersom streiken på pasienthotellet truer liv og helse.

– Vi har sagt oss villige til å gi dispensasjoner, men ledelsen ved Eurest har valgt ikke å søke, sier Mikkelsen.

Torsdag var de streikende samlet hos forbundet. Mikkelsen sier streikeviljen er stor.

Sykepleierforbundet krever samme lønn for sine medlemmer i private bedrifter som i stat og kommune. Hvor stor er forskjellen?

– Det fins eksempler på at forskjellen er så mye som 30.000 kroner, sier Mikkelsen.

Sykepleierne krever dessuten nye trinn på lønnsstigen. I privat sektor slutter stigen på seks år.

– Skyver syke foran seg

I en melding på nettsiden sin hevder ledelsen for NHO Service og Handel at de har strukket seg svært langt for å unngå streik.

– Sykepleierforbundet skyver nå syke og behandlingstrengende foran seg i et forsøk på å oppnå betydelig mer enn det alle andre grupper har sagt ja til i årets lønnsoppgjør. Dette er noe vi ser på som uansvarlig, og vi beklager sterkt overfor de uskyldige som rammes, uttaler direktør for arbeidsliv Sigbjørn Mygland.

NHO skriver også at de tilbød sykepleiere med ti års ansiennitet et lønnsløft opp til nivået i offentlig sektor.

Mikkelsen avviser at et slikt tilbud har ligget på bordet.

– Dette kjenner vi ikke igjen fra nattens forhandlinger, sier hun.