Skal vurdere Hordfast på nytt

Sotrasambandet, E16, E39 og Ringvei Øst er blant prosjektene som skal prioriteres de neste ti årene. Men regjeringen vil ha ny gjennomgang av Hordfast for å få ned kostnadene.

Publisert Publisert

BYGGEPLANER: – Jeg har ikke manus. Dere må improvisere, sier Erna Solberg (H) til sine samarbeidspartnere Helge André Njåstad (Frp), Terje Breivik (V) og Knut Arild Hareide (KrF), før hun starter pressekonferansen på Arna stasjon. Foto: Rune Sævig

  1. Leserne mener

Statsminister Erna Solberg sier hun har registrert i BT at hun må hilse mer hjem til Bergen, etter at både det nye Kulturrådets kontor og det statlige fornybarfondet gikk til henholdsvis Trondheim og Stavanger.

– Noen større hilsen hjemover enn å stille her kan jeg ikke gjøre, sier Solberg.

Flere prosjekter

Som BT skrev mandag, er regjeringspartiene Høyre og Frp blitt enige med samarbeidspartiene i Stortinget, KrF og Venstre, om Nasjonal transportplan (NTP).

Etter det BT erfarer vil NTP ikke bli presentert i sin helhet før tett opp til påske. Det betyr at den neste måneden skal brukes til å fordele ut gode nyheter til befolkningen. Tirsdag ettermiddag la de frem fire samferdselssaker som er viktige for Hordaland og som nevnes i NTP:

  • E39 Hordfast
  • E16 Arna Stanghelle
  • Ringvei Øst
  • Sotrasambandet

Arna - Stanghelle etter 2024

NTP er delt opp i to perioder. Tidligere har disse periodene vært på fire år. Regjeringen har nå bestemt at de to periodene hver skal gå over seks år.

Et av prosjektene som er helt nytt i denne NTP-en, er ny E16 og jernbane mellom Arna og Stanghelle. Stengninger, ras og ulykker er årsaken til det, sier statsministeren.

– Regjeringen har valgt konsept 5 for utbyggingen av strekningen. E16 kan planlegges som statlig plan. E16 skal fullfinansieres i løpet av en tolvårsperiode. Jernbanebiten bruker litt lengre tid, sa hun.

Konkret betyr det at prosjektet er inne i andre periode i NTP, det vil si etter 2024. Solberg forklarte det med tekniske årsaker, og at det tar tid å planlegge jernbane. Men etterpå vedgår hun at det også handler om økonomi.

– Dette er et stort prosjekt (14 mrd.) og det handler jo også om hvor mye det er rom til innenfor den første perioden, sier hun.

HILSER HJEM: Statsminister Erna Solberg sier hun har registrert i BT at hun må hilse mer hjem til Bergen, etter at både det nye Kulturrådets kontor og det statlige fornybarfondet gikk til henholdsvis Trondheim og Stavanger. – Noen større hilsen hjemover enn å stille her kan jeg ikke gjøre, sier Solberg. Foto: Rune Sævig

Vurderer nytt Hordfast

For E39 og Hordfasts del, kan prosjektet komme i gang i første periode av NTP, men da med bompenger. Statlige midler kommer først i andre periode, altså etter 2024.

Årsaken er kostnadsøkningen, sier statsministeren.

– Det skulle koste 26 milliarder, nå er det oppe i 43 milliarder. Vi skal begynne i første periode med å realisere dette. Men dagens prosjekt har et kostnadsnivå som er for høyt. Det må bli et billigere prosjekt, sier Solberg, og forventer å få fremlagt nye utredninger for hvordan dette kan gjøres.

Før valget i 2013 lovet statsministeren og Knut Arild Hareide en byggestart for Hordfast i 2018. Etter pressekonferansen forklarer Hareide utsettelsen på følgende måte:

– Det var et annet prosjekt vi diskuterte den gangen. Det skulle koste 18–19-milliarder uten moms, nå er det 43 inklusivt moms. Det er nesten en dobling, det er helt forskjellig. Men vi lover at prosjektet kommer.

– Når blir byggestart?

– Jeg har kommet med årstall før, og bommet. Dette prosjektet må ned i antall milliarder. Vi kan se på ilandstigningen rundt Os, om en kan gjøre noe der. Vi kan også se på selve dimensjoneringen av prosjektet, svarer Hareide.

Statsminister Solberg vil heller ikke komme med lovnader om byggestart.

– Vi må slanke prosjektet, og finne bedre løsninger og måter man kan bygge dette på. Det jobbes det med.

– Når settes spaden i jorden?

– Vi planlegger at det kan begynnes bygging i første periode. Om det betyr 2022, 2023 eller noe sånt er vanskelig å si. Det avhenger av nyplanleggingen.

Hun påpeker at det er høy bompengeandel i prosjektet, og at man derfor kan drifte det med bompenger i et år eller to før det kommer statlige midler.

Fullfinansiert E16

Når Hareide skal forklare utsettelsen av Hordfast, peker han også på at viktigheten av å forbedre E16 mellom Bergen og Voss er blitt mye mer åpenbar for dem de siste årene.

Prosjektet som nå er kommet inn i NTP, Arna-Stanghelle, har en prislapp på 14 milliarder kroner.

Venstres Terje Breivik er ekstra glad for at den første milepælen for stamveien mellom Voss og Bergen, E16, samt Vossabanen er på plass.

– Det skulle vært i gang for lenge siden.

Når veien nå er inne i NTP, fullfinansiert med statlige midler, og jernbanen er tilnærmet fullfinansiert, sier Breivik at han og de andre partitoppene fra Hordaland nå må kjempe for at byggingen starter tidligst mulig i den neste seksårsperioden.

Helge Andre Njåstad påpeker at E16 ikke var inne i forrige NTP.

– Nå er den fullfinansiert. Det er en gledens dag, sier den tidligere Austevoll-ordføreren.

Ap-ordførerne Hans Erik Ringkjøb og Eirik Haga fra Voss og Vaksdal, var avdempet glade etter pressekonferansen.

– Det er gledelig at E16 er inne i NTP. Men jeg er usikker på hva som gjelder for oppstarten. Er oppstarten senere enn 2021?, spør Ringkjøb.

– Dersom dette skyves ut i tid, så er det veldig uheldig, følger Haga opp.

Flere prosjekter

Et annet prosjekt som er kommet inn i NTP, er Ringvei Øst fra Arna til Vågsbotn.

– Dette skal bli ti kilometer med firefeltsvei. Dette er blant tiltakene som ligger inne i NTP. Skal koste 2,2 statlige midler, og 2,3 milliarder i bompenger, sier Erna Solberg på pressekonferansen.

Mens Hordfast og Ringvei Øst først kan forvente penger fra og med 2. periode av NTP, altså fra 2024 og utover, er Sotrasambandet inne i den første perioden som går fra 2018.

PÅ SKINNER: Statsminister Erna Solberg kom til Arna for å fortelle at regjeringen vil gi penger til å bygge ny vei og jernbane til Stanghelle. Foto: Rune Sævig

Vil ikke ha «monsterbro»

MDGs førstekandidat til Stortinget fra Hordaland, Arild Hermstad, er glad for nyheten om toget til Stanghelle, men påpeker at de er skeptiske til hvorvidt en firefeltsvei mellom Arna og Romslo er nødvendig.

– Arna–Stanghelle er bra for toget og det er bra at veien utbedres med tanke på rassikring.

Hermstad mener imidlertid at planene om en bro mellom Stord og Os er basert på «ville og feilaktig» vekstprognoser, og kaller hele prosjektet for en monsterbro.

– Trangen til å etterlate seg symboltung infrastruktur for å vise handlekraft ser ut til å ha tatt overhånd for Frp og H, og det er uforståelig at V og KrF støtter dette prosjektet. Disse planene må legges i skuffen, det er meningsløst å lage planer som ser ut til å ha som mål ødelegge mest mulig natur per bilpassering.

Frykter Hordfast blir pengesluk

SV-leder Audun Lysbakken sier det er bra at Arna - Stanghelle og Ringeriksbanen er på sporet.

– Men jeg er redd for at Hordfast skal bli et pengesluk som setter de andre prosjektene i Hordaland i fare. Statsministeren binder seg jo til det dyreste alternativet, selv om hun sier at de skal se på kostnadene. Vi kan ikke tro at det er penger til alt, sier Lysbakken.

Han mener regjeringen burde vurdere den indre traseen på nytt igjen, for å få ned kostnadene.

– Hva tenker du om at Arna - Stanghelle er i andre periode av NTP, det vil si etter 2024?

– Det er for lenge å vente. Vi tror det er mulig å komme i gang før.

Publisert