Slo ring om sjukehuset

Om lag 1000 kvinner og menn demonstrerte i indre Sogn lørdag mot nedlegging av Lærdal sjukehus.