• UNGDOMMENE BLE HØRT: - VI har en åpen klasseromsløsning, godt bibliotek og en respektert mobbekomité på Rothaugen ungdomsskole. Det fungerer helt fint, forteller Stian Langeland. I går fikk omtrent 30 elever diskutere skolesituasjon i bystyresalen med komitéleder for oppvekst, Oddny Irene Miljeteig (til v.), og komitémedlem Tor A. Woldseth.<p/>FOTO: MARITA AAREKOL

Endelig ble elevene hørt

I går ble elever ved byens ungdomsskoler hørt av politikerne i saker som direkte angår dem. Gjennomføringen av de nasjonale prøvene har skapt størst frustrasjon blant elevene.