Rygger på skjenkeforslag

Filip Rygg modererer forslaget om mindreårige i skjenkekontrollen.