- Håper det går bra med henne

Ein av dei seks som blei påkøyrde i Årdal 1. juledag, sender varme tankar til sjåføren.