- Å, ditta ska' ve-era Odd'en sin skål!

Når man har sett hele 100 Vinskvetten-forestillinger, fortjener man å få komme bak scenen og bli besunget av heltene.