Samlet om Iran-støtte fra Bergen

Rundt dette bordet i Kong Oscars gate legges planene for hvordan det iranske miljøet i Bergen skal støtte opprøret i Iran.