Klart for brobygging

Ett år etter at Stortinget godkjente prosjektet, ble det første spadetaket for Hardangerbrua tatt i dag.