Ukjent praksis i Oslo

Mens UiBs stemmegivning blir overvåket, garanterer Bjørnar Sarnes at det tilsvarende ikke skjer ved Universitetet i Oslo.