Fjord 1 driv vidare

Fjord 1 har inngått avtale om fortsatt drift av 16 båtruter i Sogn og Fjordane.