Sparket tjenestemann i magen

Mannens oppførsel ble bare verre da politiet tok hånd om han.