Skadet etter fallulykke

En mann måtte heises ut fra et skip i Jekteviken.