– Nytt fleirtal kan berga Bergensbana

Det trengst ei ny regjering, til dømes ei mindretalsregjering frå Arbeidarpartiet, for å få Bergensbana fram i fyrste rekkje i Nasjonal Transportplan.