- Langsiktighet viktig

Bistandsforsker Alf Morten Jerve ved CMI gir gjerne en slant til et mindre bistandsprosjekt. Men ikke uten å ha kvalitetssjekket det.