Vil ha slutt på rovdrift på deltidsansatte

Fire kvinner ved Granvin Sjukeheim går til sak for å få faste fulltidsstillinger. Resultatet kan få betydning for tusenvis av deltidsansatte i norske kommuner.