Manglar pasientar og legar

Helse Fonna er plaga av økonomisk hovudverk femte året på rad. Sjukehusa har for få pasientar og for mange vikarlegar.