– Uvanlig og kritikkverdig, mener forsker

Dersom styret i BKF nøyde seg med en begrenset orientering om revisjonsberetningene, er det uvanlig og kritikkverdig, mener forsker.