• FOTO: Alexander D. Winger

Alfabetet kan ha avgjort kyrkjeval

Eit etternamn på A eller B kan ha sikra mange plass i landets bispedømeråd. Kandidatane var rangerte alfabetisk. Alle som stod øvst, kom inn.