Klarsignal for Montana

Byggesaksavdelingen har gitt klarsignal til seks av åtte midlertidige barnehager. Blant annet på Montana og Kristianborg.