– Naturvernar somkokar spikersuppe

Steinulf Tungesvik slår hardt tilbake mot Naturvernforbundet. Han vil ikkje ha det på seg at han fer med lygn.