Sterke følelser i nettmøte

Frykt og sinne preget spørsmålene da førsteamanuensis Haci Akman ved UiB stilte til nettmøte på bt.no.