Svartelistet av sosialkontoret - brukt av barnevernet

Barnevernet betalte for 18-åringens hybel på Victoria Hotell. Samtidig advarer kommunen sosialkontor mot å bruke det tidligere hotellet som bosted.