Klaget til fylkeslegen

Fylkeslege i Hordaland, Helga Arianson, opplyser at Helsetilsynet i Hordaland har behandlet saken som en klagesak etter pasientrettighetsloven fra Kristinas far.