Kritiseres for å reise verden rundt

Den mektige pastoren, Enevald Flåten i Levende Ord, kritiseres for å ha reist verden rundt, fremfor å ta ansvar for menigheten i Bergen.