Skjebnedag på Haukeland

Styreleder Finn Strand, vil ikke love at styret kan komme ledelsen og de ansatte i møte når styret i Helse Bergen skal vedta budsjettet i dag.