Foreslår ettårig mastergrad

Leder av Universitets- og høyskolerådet, Jarle Aarbakke, ønsker å endre utdanningssystemet og gå over fra toårige til ettårige mastergrader.