Ungdomsboom i sentrum

Ungdommer helt ned i 12-års alderen ferdes i sentrum til over midnatt. - Et sykdomstegn, sier politiet.