Tyver utenfor

Huseier var hjemme da tyver forsøkte å bryte seg inn søndag.