Mange elever manglet

Undervisningen på Bergen Katedralskole kom i gang igjen i morges, men slett ikke alle elevene var på plass etter streiken.