Ambulansesjefen beklager

– Dette er en kjedelig sak og beklagelig, sier sjef for akuttmedisinsk seksjon, Guttorm Brattebø.